Årets NHK'er

 • 1977 - Hanne Jensen
 • 1978 - Niels Mørk-Jensen
 • 1979 - Pige 1
 • 1980 - Børge Svendsen
 • 1981 - Ole Høygaard
 • 1982 - Anette Jensen
 • 1983 - Bruno Jensen
 • 1984 - Hanne Jensen
 • 1985 - Palle Jensen
 • 1986 - Jens P. Jørgensen
 • 1987 - Laurits Christensen
 • 1988 - Ole Høygaard
 • 1989 - Ketty Jensen
 • 1990 - Ellen Margrethe Ovesen
 • 1991 - Hanne Jensen
 • 1992 - Claus Skoda
 • 1993 - Connie Skoda
 • 1994 - Marianne Møller
 • 1995 - Søren Jensen
 • 1996 - Jette Pedersen
 • 1997 - Jack Jensen
 • 1998 - Connie Skoda
 • 1999 - Jan Jensen
 • 2000 - Bruno Jensen
 • 2001 - Claus Hansen
 • 2002 - Tulle Skoda
 • 2003 - Doris & Norbert Larsen
 • 2004 - Ole Høygaard
 • 2005 - Ungdomsbestyrelsen (Dorthe C, Dorte H & Vibeke G)
 • 2006 - Bruno Jensen
 • 2007 - Karina Brøndum Nielsen
 • 2011 - Conny Justesen
 • 2012 - Else Krogh
 • 2013 - Mette Nøhr
 • 2014 - Lars Reimer
 • 2015 - Andreas Sondrup
 • 2016 - Karina Brøndum Nielsen
 • 2017 - Annette Jensen
 • 2018 - Karina Haslund Jensen
 • 2019 - Monica Nord
 • 2020 - Sofie Klitgaard
 • 2021 - Maria Agerboe Sondrup
 • 2022 - Malene Skipper (Mulle)
 • 2023 - Marie Dalum

Årets NHK'er 2018