Kampfordeler & kontigentansvarlig

Kampfordeler
File
Morten Dahl Johansen
Kampfordeler
40 75 99 08

Email: kampfordeler@nibehk.dk

Kontigentansvarlig
KN
Karina B. Nielsen
42 37 05 00