Kampfordeler & kontigentansvarlig

Kampfordeler
MS
Marianne Sondrup
Kampfordeler

Kampflytning, dommerbestilling, tilmelding til tunering, samt klubbens postadresse.

Kontigentansvarlig
KN
Karina B. Nielsen
42 37 05 00